Lục Bảo Chi chào bạn!

Phản hồi nhận ngay mã 50%

--Nổi bật--

Delsay

Giải pháp giảm tình trạng say xỉn bia rượu tự nhiên, với thành phần thảo dược an toàn và không chuyển hóa men gan.

200.000đ/ lọ 10 viên dùng ~6 tháng

Super Delsay

Nâng cấp của Delsay. Giải pháp giảm tình trạng say xỉn bia rượu tự nhiên, với thành phần thảo dược an toàn và không chuyển hóa men gan.

300.000đ/ lọ 15 viên dùng ~6 tháng--Tất cả sản phẩm chống say - bổ gan--

Super Delsay

Nâng cấp của Delsay. Giải pháp giảm tình trạng say xỉn bia rượu tự nhiên, với thành phần thảo dược an toàn và không chuyển hóa men gan.

300.000đ/ lọ 15 viên dùng ~6 tháng

Delsay

Giải pháp giảm tình trạng say xỉn bia rượu tự nhiên, với thành phần thảo dược an toàn và không chuyển hóa men gan.

200.000đ/ lọ 10 viên dùng ~6 tháng

Trà thảo mộc hòa tan Tacuma

Giải độc thấy rõ, tăng cường năng lượng sống.

25.000đ/ gói (có ưu đãi theo combo)