Phản hồi sau khi sử dụng để nhận ưu đãi

Bước 1:

Phản hồi hay review lên Group Những Người Đàn Ông Thông Minh

* Sản phẩm sinh lý có thể phản hồi qua inbox với Quân Trùm

Bước 2. Nhận mã giảm giá 50% cho lần mua sau.

Tag Quân Trùm vào bài post hoặc inbox sau khi phản hồi để nhận mã giảm giá.